Jenny Ohlsson
Jenny Ohlsson
Jenny Ohlsson

Jenny Ohlsson

Lose it

Hur kan arbetet ha blivit något som tycks ta över fler och fler människors liv, trots att vi i västvärlden har det bättre materiellt ställt än någonsin tidigare? Blir vi lyckliga av att arbeta så mycket och om inte, kan man göra en förändring? Jag ville undersöka hur man kan underlätta för människor att separera arbete och fritid och skapa en artefakt som hjälper en att “kliva ur” sitt yrkesmässiga jag och “kliva in” i sitt fritids jag efter arbetsdagens slut.

Resultatet blev hallstolen “Lose it”, en symbol och påminnelse för vikten av att ta sig tid att vila och släppa tankar på arbete. “Lose it” är inspirerad av en ihopknycklad post-it lapp för att symbolisera känslan av att släppa på kontrollen, knyckla ihop “att göra” listorna och ta ledigt från arbetets alla måsten.

Lose it

Why has our professional lives become something that seems to take over more and more of people’s freetime even though the western world is better off materially than ever before? Are we happy to work this much and if not, can we make a change? I wanted to explore how to make it easier for people to separate work and freetime and create an artifact that will help one to “step out” of the professional self and “step into” the freetime self after finishing a workday.

The result was the hallway chair “Lose It”, a symbol and reminder of the importance of taking time to rest and let go of thoughts about work. “Lose It” is inspired by a crumpled post-it note to symbolize the feeling of letting go of control, crumple “to do” lists and take time off from work.

Jenny_o85@hotmail.com / +46 72 739 10 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/3/9/designplusreklam.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405